اطلاعیه ها

کلاس اکسل پیشرفته

عنوان دورهزمانبندیساعتظرفیت باقیمانده
آغـــازشهریه
Power Pivotپنج شنبه ها – ۱۰ الی ۱۳۹ ساعتتکمیل شد.۱۳۹۴/۰۵/۲۹۱۳۵,۰۰۰ تومان
اکسل پیشرفتهپنج شنبه ها – ۱۴ الی ۱۸۲۰ ساعتموقتا لغو شد.۱۳۹۴/۰۸/۰۷۲۲۵,۰۰۰ تومان
کمپ دو روزه اکسل(مجتمع فنی)۲ و ۳ مهر۱۰ ساعتاتمام.۱۳۹۴/۰۷/۰۲تماس بگیرید.
اکسل پیشرفتهپنج شنبه ها – ۹ الی ۱۳۲۰ ساعتتکمیل شد.۱۳۹۴/۰۵/۰۸۲۲۵,۰۰۰ تومان

پوریا بغدادی

مباحث هوش تجاری را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتید خبره آموختم، تحت تاثیر تحول دیجیتال هستم و عاشق آموزش دادن. تمام وجودم را در کلاس صرف یاددادن می کنم. مشاوره و انجام پروژه را نیز در کنار آموزش بصورت جدی پی میگیرم.