ایجاد منو با ماکرو در اکسل

گاهی وقت ها نیاز است تا افزونه ای بنویسیم که یک ریبون (زبانه یا Tab) به زبانه های اکسل اضافه کرده و آن را تا زمانی که افزونه در اکسل نصب و فعال است ثابت نگه دارید.

ایجاد منو با ماکرو در اکسل

برای اینکار کافیست از ساب GetVisible در یک ماژول و به شکل زیر استفاده کنید:

Sub GetVisible(control As IRibbonControl, ByRef MakeVisible)
‘PURPOSE: Show/Hide buttons based on how many you need (False = Hide/True = Show)

Select Case control.ID
Case “GroupA”: MakeVisible = True
Case “aButton01”: MakeVisible = True
‘Case “aButton02”: MakeVisible = True

End Select

End Sub

و برای تغییر متن عنوان آن از ساب Getlabel به شکل زیر استفاده کنید:

Sub GetLabel(ByVal control As IRibbonControl, ByRef Labeling)
‘PURPOSE: Determine the text to go along with your Tab, Groups, and Buttons

Select Case control.ID

Case “CustomTab”: Labeling = “Pooryab.ir”

Case “GroupA”: Labeling = “Givehchi”
Case “aButton01”: Labeling = “Update”
‘Case “aButton02”: Labeling = “Button”

End Select

End Sub

به همین راحتی.

برای اینکه دکمه مورد نظر به شکلی باشد که کاری نیز انجام دهد باید یک ماکرو بنویسید و نام آن ماکرو را با کمک ساب RunMacro معرفی کنید:

Sub RunMacro(control As IRibbonControl)
‘PURPOSE: Tell each button which macro subroutine to run when clicked

Select Case control.ID

Case “aButton01”: Application.Run “MacroG1”
‘Case “aButton02”: Application.Run “DummyMacro2”

End Select

End Sub

پوریا بغدادی

هوش تجاری را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتید خبره طی کردم، تحت تاثیر تحول دیجیتال هستم و عاشق آموزش. تمام وجودم را در کلاس صرف یاددادن می کنم. مشاوره و انجام پروژه را نیز در کنار آموزش بصورت جدی پی میگیرم.

دیدگاه بگذارید

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

avatar
  Subscribe  
به دوستتان خبر دهید