شماره حساب ها

 بانک ملت بانک ملت : به نام پوریا بغدادی

شماره حساب : ۴۶۳۲۰۹۴۲۷۳

شماره کارت : ۱۶۵۳-۰۱۸۰-۳۳۷۸-۶۱۰۴

 بانک پاسارگاد بانک پاسارگاد : به نام پوریا بغدادی

شماره حساب: ۲۰۷۸۰۰۱۱۳۲۴۰۲۱

شماره کارت: ۳۷۷۴-۳۵۸۸-۲۹۱۰-۵۰۲۲

پوریا بغدادی

من دانش آموخته رشته فناوری اطلاعات دانشگاه تهران می باشم. از سال ۱۳۸۴ به مطالعه و فعالیت های آموزشی و اجرایی در زمینه کار با داده ها، برنامه نویسی و انجام پروژه با نرم افزار های مدیریت داده ها از جمله اکسل و SQL Server مشغول هستم.

پوریا بغدادی (همه)