کلاس سی پلاس پلاس مقدماتی – ۶

فایل های لازم برای کلاس سی پلاس پلاس مقدماتی – C++ Core – جلسه ششم – مجتمع فنی تهران

پروژه های پایان ترم :

دوستان عزیز توجه داشته باشید که حداقل ۳ برنامه از ۵ برنامه زیر را برای گرفتن ۲۰ نمره از ۱۰۰ نمره حتما انجام دهید و در کلاس برای تحویل و ارائه آن آماده باشید.

۱- برنامه ای بنویسید که یک عدد صحیح دریافت کرده و آنرا معکوس کند. برای مثال اگر عدد دریافتی ۸۴۵۶ باشد، خروجی تابع عدد ۶۵۴۸ را به نمایش درآورد. عمل تشریح شده با کمک تابع پیاده سازی گردد.

۲- کامپیوتر در امر آموزش نقش مهمی برعهده دارد، برنامه‌ای بنویسید که به دانش‌آموزان مدرسه ابتدائی، جدول ضرب آموزش دهد. از تابع Next برای ایجاد دو عدد مثبت یک رقمی استفاده کنید. سپس سئوالی مانند

How much is 6 times 7 ?

پرسیده شود. برنامه پاسخ وارد شده را چک کرده و در صورت صحیح بودن، پیغام “Very Good” را چاپ کرده و سئوال دیگری مطرح کند. در غیر اینصورت پیغام “No. Please Try Again” چاپ شده و همان سئوال تا دریافت پاسخ صحیح تکرار شود.

۳- الگوریتم مرتب سازی انتخابی (Selection Sort) را با کمک تابع پیاده سازی کنید، بطوریکه یک مجموعه اعداد دریافتی مرتب شده و در یک فایل ذخیره گردد.

۴- برنامه ای بنویسید که از طریق آرگومان های خط فرمان عدد n را دریافت کرده و شکل زیر را به تعداد سطرهای مطلوب چاپ کند :

نکته : برای تبدیل ورودی خط فرمان به عدد باید از توابعی از سی پلاس پلاس کمک بگیرید.

توجه : شکل زیر در ازای ورودی ۴ چاپ شده است.

**
****
******
********

۵- برنامه ای بنویسید که مختصات یک نقطه از صفحه نمایش را گرفته و آنرا در صفحه ترسیم کند.

تمرین های آموزشی کلاس : (شش فایل پروژه آموزشی در خصوص اشاره گرها و مفاهیم مربوطه)

دانلود پروژه های آموزشی اشاره گرها

تمرین ها و پروژه های انجام شده در کلاس :

دانلود تمرین های انجام شده در کلاس

تمرین های خارج کلاس :

۱- برنامه ای بنویسید که اطلاعات تعداد نامشخصی از پرسنل یک شرکت شامل نام و نام خانوادگی و دستمزد آنها را از کاربر دریافت کرده و در یک وکتور داینامیک ذخیره کند، سپس لیست افرادی که بیشتر از یک میلیون تومان دریافتی دارند چاپ کرده و معادل ۵% کسری بابت مالیت حقوق آنها را چاپ کند.

۲- برنامه ای بنویسید که ابعاد و مقادیر مربوط به دو ماتریس را از ورودی دریافت کرده و معکوس پذیر بودن و ضرب پذیر بودن آنها را بررسی کند، در نهایت در صورت امکان ماتریس حاصلضرب را نیز چاپ نماید.

۳- برنامه ای بنویسید که اطلاعات دانش آموزان را از ورودی با شرایط زیر دریافت کرده و وکتور اضافه کند، سپس فقط اطلاعات دانش آموزانی که معدل بالاتر از ۱۵ دارند در این وکتور ذخیره شده، در انتها در صورتی که کابر کلمه exit را وارد کرد، عملیات دریافت اطلاعات به پایان برسد.
با کمک یک وکتور دیگر اطلاعات دانش آموزانی که نام خانوادگی آنها با حرف b شروع می شوددر وکتور اصلی نگهداری کنید و سایر اطلاعات دیگر را حذف کنید.
این فهرست را بر اساس معدل مرتب سازی کرده و بصورت Capital چاپ کنید.

۴- برنامه ای بنویسید که عدد n را از کاربر گرفته و n سطر از شکل زیر را چاپ کند : (مثال برای ورود عدد ۴)

****
****
****
****

پوریا بغدادی

مباحث هوش تجاری را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتید خبره آموختم، تحت تاثیر تحول دیجیتال هستم و عاشق آموزش دادن. تمام وجودم را در کلاس صرف یاددادن می کنم. مشاوره و انجام پروژه را نیز در کنار آموزش بصورت جدی پی میگیرم.