کلاس سی پلاس پلاس مقدماتی – ۷

فایل های لازم برای کلاس سی پلاس پلاس مقدماتی – C++ Core – جلسه ششم – مجتمع فنی تهران

پروژه های کلاس :

دانلود فایل پروژه های انجام شده در کلاس

تحقیق و پروژه خارج کلاس :

۱- در خصوص اشاره گر به تابع مطالعه کنید و نتیجه را در کلاس اعلام کنید.

تمرین خارج کلاس :

۱- با کمک استراکت و تابع برنامه ای بنویسید که نام، سرعت و حجم موتور تعدادی ماشین را دریافت کرده و در یک تابع ماشین ها را بر اساس حجم موتور چاپ کند و در تابع دیگر سریعترین ماشین را چاپ کند.

۲- برنامه ای بنویسید که ارسال وکتور به تابع را پیاده سازی کند.

پوریا بغدادی

مباحث هوش تجاری را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتید خبره آموختم، تحت تاثیر تحول دیجیتال هستم و عاشق آموزش دادن. تمام وجودم را در کلاس صرف یاددادن می کنم. مشاوره و انجام پروژه را نیز در کنار آموزش بصورت جدی پی میگیرم.