کلاس سی پلاس پلاس پیشرفته – ۱

فایل های لازم برای کلاس سی پلاس پلاس پیشرفته – C++ Expert – مجتمع فنی تهران

شرح دوره :

قابلیتهای اکتسابی:

– کسب مهارت های لازم برای برنامه نویسی به زبان ساخت یافته ++C

– کسب مهارت در انجام پروژه های مختلف برنامه نویسی با انجام پروژه های کلاسی

سرفصلها:

– Function Overloding & Function Temples

– Creating Objects with Structures & Unions

– Creating Classes

– Class Operations

– Operator Overloding

– Inheritance

– Virtual Functions & Polymorphism

– Program Error & Exception Handling

– Input, Output & Files

– Templates

فایل های کلاس

دانلود فایل پروژه های کلاس سی پلاس پلاس پیشرفته

دانلود فایل تحقیقات کلاسی سی پلاس پلاس پیشرفته

وب سایت های مرجع کلاس سی پلاس پلاس پیشرفته :

http://www.learncpp.com

http://www.cplusplus.com/doc/tutorial

http://www.cprogramming.com

مرجع آموزشی مالتی مدیا (لیندا) :

http://www.lynda.com/Eclipse-tutorials/CC-Essential-Training/94343-2.html

پوریا بغدادی

مباحث هوش تجاری را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتید خبره آموختم، تحت تاثیر تحول دیجیتال هستم و عاشق آموزش دادن. تمام وجودم را در کلاس صرف یاددادن می کنم. مشاوره و انجام پروژه را نیز در کنار آموزش بصورت جدی پی میگیرم.