کلاس سی پلاس پلاس پیشرفته – ۲

فایل های لازم برای کلاس سی پلاس پلاس پیشرفته – C++ Expert – مجتمع فنی تهران

فایل های کلاس

دانلود فایل پروژه های کلاس سی پلاس پلاس پیشرفته

پروژه کلاس :

برنامه ای شامل کلاس های زیر بسازید و تست کنید :

class person : fname ,lname ,yearofbirth ,placeofbirth

class lesson

class lecture

class teacher : inherit from person + field, level, lesson[3] g

برنامه اسامی تعدادی استاد را از یک فایل بخواند و در اشیاء متناظر از کلاس معلم ذخیره کند، و سپس اطلاعات معلم ها را چاپ کند.

سال تولد افراد باید بزرگتر از ۱۹۰۰ باش، نام آنها حداکثر ۱۰ حرف و نام خانوادگی آنها حداکثر ۲۰ حرف داشته باشد.

اعضاء کلاس های lesson و lecture اختیاری هستند.

ارث بری را در این مثال برای حالت های public, private , protected بررسی کنید و حاصل را بصورت جدول ارائه دهید.

پوریا بغدادی

مباحث هوش تجاری را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتید خبره آموختم، تحت تاثیر تحول دیجیتال هستم و عاشق آموزش دادن. تمام وجودم را در کلاس صرف یاددادن می کنم. مشاوره و انجام پروژه را نیز در کنار آموزش بصورت جدی پی میگیرم.

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
به دوستتان خبر دهید.