کلاس سی پلاس پلاس مقدماتی – ۵

فایل های لازم برای کلاس سی پلاس پلاس مقدماتی – C++ Core– جلسه پنجم – مجتمع فنی تهران

توجه :

دوستان عزیز دقت کنید که برای یادگیری بهتر، همچنین آمادگی کاملتر جهت آزمون محک (آزمون نهائی اخذ مدرک) از کتاب ها و مراجع معرفی شده فصل توابع به ویژه توابع ریاضی را مظالعه فرمائید و اشکالات و موارد مبهم را در کلاس مطرح نمائید.

همچنین بعضی از نکات و موردی که در درس های کلاسی بصورت گذرا مطرح می شود، در تمرین های خارج کلاس وجود دارند و باعث مرور و تسلط بیشتر خواهند شد، بنابراین حتما تمرین های خارج کلاس را جدی بگیرید و پیگیری کنید…

پروژه های کلاس :

دانلود پروژه های انجام شده در کلاس

فایل های آموزشی و اسلاید های کلاس :

دانلود فایل ها و اسلاید ها

تمرین های خارج کلاس :

۱- یک آرایه پویای n عضوی با کمک دستورات کلاسیک بسازید و آنرا مقدار دهی کرده و اعضای آنرا یک واحد اضافه کنید.

۲- تمرین شماره ۱ را با دستورات جدید سی پلاس پلاس انجام دهید. (new)

۳- تابع مرتب سازی حبابی (bubble sort) را با کمک ارسال اشاره گری به تابع پیاده سازی کنید.

۴- تابعی بنویسید که با کمک ورودی های خط فرمان (command line arguments) و خواندن آنها تعداد ورودی هایی که شامل حرف a یا A هستند شمارش کند.

۵- برنامه ای بنویسید که نام یم فایل را از ورودی خط فرمان وارد کرده و دو نسخه از این فایل یکی در درایو C و یکی در مسیر جاری پروژه بسازد.

۶- برنامه ای بنویسید که آدرس کامل یک فایل متنی را از ورودی خط فرمان گرفته و تعداد خطوط متن داخل آنرا شمارش کند.

۷- برنامه ای بنویسید که فایلی را طبق الگوی وارد شده در فایل زیر از ورودی خط فرمان (آدرس فایل به ورودی خط فرمان داده شود.) گرفته و نام و نام خانوادگی شاگرد اول این لست را نمایش دهد.

دانلود فایل نمونه

پوریا بغدادی

مباحث هوش تجاری را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتید خبره آموختم، تحت تاثیر تحول دیجیتال هستم و عاشق آموزش دادن. تمام وجودم را در کلاس صرف یاددادن می کنم. مشاوره و انجام پروژه را نیز در کنار آموزش بصورت جدی پی میگیرم.