کلاس سی پلاس پلاس – ۸

فایل های لازم برای کلاس سی پلاس پلاس مقدماتی – C++ Core – جلسه هشتم – مجتمع فنی تهران

پروژه های کلاس :

دانلود پروژه ها و فایل های اجرائی کلاس

فایل های اموزشی و اسلاید های ارائه شده در کلاس :

دانلود فایل های آموزشی و اسلاید ها

فایل های آموزشی تکمیلی در خصوص اشاره گرها :

دانلود فایل های آموزشی اشاره گرها

این فایل شامل درسهای زیر می باشد :

Null pointer

void pointers

Pointer arithmetic

Pointers to pointers

Pointers to functions

عناوین درسی این جلسه :

Type Casting

Namespace

preprocessors

enume

Union

pointer to pointer

Exceptions

پوریا بغدادی

مباحث هوش تجاری را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتید خبره آموختم، تحت تاثیر تحول دیجیتال هستم و عاشق آموزش دادن. تمام وجودم را در کلاس صرف یاددادن می کنم. مشاوره و انجام پروژه را نیز در کنار آموزش بصورت جدی پی میگیرم.