اتصال به بانک اطلاعاتی sql server و نمایش داده ی جدول در data grid view

مهر ۲۲م, ۱۳۸۹ | نوشته‌شده به دست پوریا در vb.net بازدید : 12,222

بالاخره تصمیم گرفتم با کمک یکی از دوستان جزوه وی بی دات نت خودم رو بطور کامل تایپ کنم و در اختیار شما قرار بدم، امیدوارم مفید واقع بشه. آموزش برنامه نویسی با vb.net

این جزوه شامل نکات و ترفندهای مفید و کاملا کاربردیه در زمینه برنامه نویسی با vb.net که طی نکاتی شماره بندی شده و به ترتیب، در سایت قرار خواهد گرفت.

اکنون نکته اول:

اتصال به بانک اطلاعاتی sql server  و نمایش داده ی جدول در data grid view:

در این مثال یک بانک اطلاعاتی بانام student تعریف شده است و جدول تعریف شده درآن بانام table1نام گذاری شده است وبرای وصل شدن به این بانک اطلاعاتی باید مراحل زیررادر برنامه یتان رعایت کنید یعنی ابتدا باید به بانک اتصال داشته باشید تا بتوانید به دادهای جداول آن دسترسی پیدا کنید:

Dim sqlconnectionsrting As String

Dim sqlconnection As SqlConnection

Dim sqlcommand As String

Dim ds As DataSet

Try

Dim sqlconnection As String = “data base=’student’;data source=d:\student.mdb;itegrated security=sspi”

sqlconnection = New SqlConnection(sqlconnectionsrting)

sqlconnection.Open()

SqlCommand = “select * from table1″

Dim sqlda As SqlDataAdapter = New SqlDataAdapter(SqlCommand, sqlconnection)

sqlda.Fill(ds, “table1″)

DataGridView1.DataSource = ds.Tables(“table1″)

Catch ex As Exception

End Try

پس برای اتصال به بانک و نمایش داده های ان در data grid view عناصر زیر لازم است:

Dim connectionsrting As String

Dim sqlconnection As SqlConnection

Dim sqlcommand As String

Dim sqlda As SqlDataAdapter

که با اجرا شدن برنامه درمحیط دات نت جواب زیرارا باید بگیرید که مادر جدولی که تعریف کردیم ۲ستون id و name داشتیم که بعد از اجراباید در data grig view  وجود داشته باشند.

شما می‌توانید ما را دنبال کنید از خوراک RSS 2.0 دیدگاه و بازتاب/بازخوان در حال حاضر بسته‌شده‌اند.

۴ پاسخ