۵ سایت برتر آموزش اکسل

۵ سایت برتر آموزش اکسل

در اینترنت سایت هایی که نرم افزار اکسل را آموزش می دهند کم نیستند اما یکی از مهمترین مسائل در آموزش های متنی – تصویری اینترنتی جامع بودن آموزش ها، وجود فایل های آموزشی نمونه قابل دانلود و گستردگی مطالب است. طی تجربه در طی سال هایی که به آموزش اکسل می پردازم با سایت هایی که در این صفحه معرفی می کنم ارتباط خوبی برقرار کردم: ادامه مطلب