فرمول vlookup در اکسل

فرمول vlookup در اکسل

زمان تقریبی مطالعه این مطلب و فیلم مربوطه: ۲۰ دقیقه

سطح: پیشرفته

تابع vlookup برای جستجوی یک مقدار در اولین ستون یک ناحیه داده ای و بازگرداندن مقداری در ستون دیگر آن بکار می رود. مثلا وقتی می خواهیم کد یک کالا را وارد کنیم و اکسل نام این کالا را از طریق کد وارده شده، در یک جدول دیگر یافته و نمایش دهد از فرمول vlookup استفاده می کنیم. ادامه مطلب