تابع FV محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری در اکسل

توابع مالی اکسل کمک می کنند تا سود و زیان خود را برآورد کنیم. تابع FV برای محاسبه ارزش آینده پول بعد از دوره زمانی مشخص با نرخ تغییرات مورد استفاده قرار می گیرد.

= FV (rate, nper, pmt, pv,type)
= FV (ﻧﻮع ﭘﺮداﺧﺖ ,ارزش ﻓﻌﻠﯽ ,ﻣﻘﺪار ﭘﺮداﺧﺖ در ﻫﺮ دوره ,ﺗﻌﺪاد ﮐﻞ دوره ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ,ﻧرخ بهره)

امیدوارم مطلب جامع کاربرد اکسل در حسابداری را مطالعه کرده باشید.

این تابع اکسل پنج ورودی به شرح ذیل دریافت می‌کند:
• ورودی اول: نرخ بهره وام سالیانه (rate)
• ورودی دوم: دوره پرداخت اقساط بر حسب ماه (nper)
• ورودی سوم: پرداخت انجام شده در هر دوره (pmt)
• ورودی چهارم: مقدار ارزش فعلی (pv)
• ورودی پنجم: زمان پرداخت (type)

به نکات زیر در هنگام استفاده از این تابع استفاده کنید:

نکته: ارزش ﻓﻌﻠﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎ در ﺻﻮررﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﻮد، ﭘﯿﺶ ﻓﺮض آن ﺻﻔﺮ اﺳﺖ.

نکته: برای ورودی نوع پرداخت، اگر پرداخت در دوره اول باشد باید با عدد ۱ وارد شود و اگر پرداخت در پایان دوره باشد با عدد صفر وارد می شود. در صورتی که هیچ عددی تایپ نشود، پیش فرض صفر (پایان دوره) می باشد.

نکته: Pmt اگر در هر دوره پرداخت داشته باشیم، قبل از پرداخت(-) و اگر در هر دوره دریافت داشته باشیم(+).

نکته: آرگومان Pmt مقدار پرداخت در هر دوره زمانیه و در زمان پرداخت وام نمی تواند تغییر کند بنابراین با استفاده از ارگومان Type می توان زمان پرداخت را تعیین کنیم. مثلا اگر برای آرگومان Type عدد صفر را در نظر بگیریم، اولین پرداخت یک ماه پس از دریافت وام خواهد بود و اگر عدد یک را در نظر بگیریم اولین پرداخت، همزمان با دریافت وام رخ خواهد داد.

حال با چند مثال ساده به توضیح این تابع می پردازیم:

مثال اول: فرض کنید که می خواهیم مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ ریال را در یک بانک به عنوان سپرده در ابتدای هر ماه واریز کنیم با توجه به اینکه نرخ سود بانک ۱۲٪ است و تعداد ماههایی که این مبلغ می بایست به حساب واریز شود نه ماه است حال می خواهیم موجودی خود را در شش ماه آینده محاسبه نماییم. (فرض بر اینکه موجودی کنونی صفر باشد).
نکته: با توجه به اینکه در ابتدای ماه پول را واریز می کنیم در انتهای ماه سود به حساب ما واریز می گردد.
نکته: عدد ۱۵۰٫۰۰۰ ریال می بایست منفی باشد زیرا عمل پرداخت است.

روش محاسبه در شکل ذیل می باشد:

PV Image 1 min - تابع FV محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری در اکسل

با توجه به اینکه شکل بالا، بطور کامل بیانگر فرمول است در مثالهای ذیل از روش خطی فرمول استفاده می شود.

مثال دوم: شخصی چهار سال دیگر بازنشسته می شود، این شخص تصمیم دارد حقوق ماهیانه خود را که بطور میانگین مبلغ ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال است، در حساب بانکی که نرخ سود آن ۱۶٪ است پس انداز نماید. اگر قرار باشد بعد از اتمام کار (بازنشستگی) کل وجه سپرده به همراه بهره آن را یک جا دریافت نماید، بانک چه مبلغی را به فرد مذکور پرداخت خواهد کرد؟

= FV (%16/12 ;4*12 ; -7500000) = 499,768,525

مثال سوم: اگر در پایان هر سال مبلغ ۱۰٫۰۰۰ ریال در پروژه ای به مدت پنج سال سرمایه گذاری شود در حالی که نرخ بهره ۸٪ باشد، چه مبلغی در پایان سال پنجم باید دریافت شود؟

= FV (%8 ;5 ; -10000) = 58,666

مثال چهارم: ارزش افزوده مبلغ ۱۵٫۰۰۰ ریال با نرخ های ۵٪، ۱۰٪ و ۱۵٪‌ به ترتیب برای دوره های ۱۰، ۱۲ و ۱۸ سال چقدر است؟

= FV(5% ;10 ; -15000) = 188,668
= FV(10% ;12 ; -15000) = 320,764
= FV(15% ;18 ; -15000) = 1,137,545


برچسب ها:
17a408a89ac284e4fc1eee3787fd81bb?s=300&d=mm&r=g - تابع FV محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری در اکسل

پوریا بغدادی

من مباحث BI را در دانشگاه تهران آموخته ام. مجری و مشاور سیستم های هوش تجاری (BI) هستم. آموزش را برای علاقه شخصی پی میگیرم.

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
به دوستتان خبر دهید.