مشتریان

گروه تکنیک از سال ۱۳۸۷ به فعالیت های تخصصی و مشاوره و آموزش در حوزه تحلیل داده ها، هوش تجاری و طراحی داشبورد مشغول بوده است. طی این سال ها موفق شدیم نظر شرکت ها و سازمان های معتبر کشورمان را جلب کنیم و با اکثر آن ها همکاری بلند مدت داشته باشیم.

akhar min 1 - مشتریانبرای ارتباط با ما از بخش تماس استفاده کنید.