پرداخت آنلاین

توجهمبلغ واریزی را به تومان وارد کنید و حتما در قسمت توضیحات موضوع پرداخت را مشخص فرمایید.

ریال

پوریا بغدادی

مباحث هوش تجاری را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتید خبره آموختم، تحت تاثیر تحول دیجیتال هستم و عاشق آموزش دادن. تمام وجودم را در کلاس صرف یاددادن می کنم. مشاوره و انجام پروژه را نیز در کنار آموزش بصورت جدی پی میگیرم.