آموزش اکسل – نکات حرفه ای : مخفی کردن محتوای سلول ها

آموزش اکسل – نکات حرفه ای : مخفی کردن محتوای سلول ها

اگر در اکسل جداول کمکی و یا محاسبات واسط داشته باشید، یا اینکه بخواهید داشبورد های مدیریتی طراحی کنید نیاز به مخفی سازی برخی داده ها و جداول دارید، بیشتر بخاطر اینکه نمایش آن ها نظم شیت شما را به هم میریزد. ادامه مطلب


آموزش اکسل – نکات حرفه ای : مخفی شدن شیت ها و اسکرول

آموزش اکسل – نکات حرفه ای : مخفی شدن شیت ها و اسکرول

شک ندارم اگر بطور روزمره با اکسل سرو کار داشته باشید، بخصوص اگر با فایل های متنوعی که حاصل کار خودتان یا همکارانتان است درگیر هستید، پیش آمده که یک فایل اکسل را باز کنید و با مخفی بودن اسکرول های افقی و عمودی و نبودن سربرگ شیت ها مواجه شده باشید. ادامه مطلب