شمارش کلمات متن در Power BI

شمارش کلمات متن در Power BI

فرکانس کلمات یا Words Frequency یکی از تحلیل های مورد نیاز سازمان ها است  که ممکن است در گزارشات خود با آن برخورد داشته باشیم. با من در مطلب شمارش کلمات در Power BI همراه باشید. در این مطلب قرار است با استفاده از Power BI بررسی کنیم ۱۰۰ کلمه پرکاربرد در کارهای جناب شکسپیر چه کلماتی بود. ادامه مطلب


محاسبه مقادیر تجمعی در Power BI

محاسبه مقادیر تجمعی در Power BI

نحوه ی محاسبه مقادیر تجمعی یکی از نیاز های مهم کاربران Power BI با استفاده از DAX است. به طور مثال محاسبه میزان فروش از ابتدای سال تا امروز به صورت تجمعی یکی از مهمترین مواردی است که در گزارش ها بسیار کاربرد دارد. ادامه مطلب


بهینه سازی عملکرد در Power BI

بهینه سازی عملکرد در Power BI

در زمینه بهینه سازی عملکرد Power BI نکات مهمی باید در نظر گرفته شود که مهمترین آن ها مصرف CPU و RAM است. یکی از پایه ای ترین و در عین حال مهمترین ملاحظات کاهش مصرف RAM است. به صورت پیش فرض تمام جداول و کوئری های موجود در Query Editor در RAM بارگذاری می شوند. اگر ملاحظات مربوط به بهینه سازی در Power BI رعایت نشوند، با چالش های متعددی روبرو خواهیم بود مخصوصا وقتی که مدل ما حجیم شود. ادامه مطلب


Calculated Column یا Measure؟ مساله این است!

Calculated Column یا Measure؟ مساله این است!

اگر از کاربران Power BI هستید حتما بر سر دو راهی ایجاد ستون محاسباتی (Calculated Column) و سنجه (Measure) قرار گرفته اید. این چالش برای اکثر افراد به خصوص در بدو شروع کار با Power BI به وجود می آید و اکثرا با پیروزی Calculated Column به پایان می رسد! ادامه مطلب