Slowly Changing Dimension چیست؟

Slowly Changing Dimension چیست؟

Dimension ها به آهستگی در طول زمان تغییر می کنند. خیلی اوقات نیاز داریم تا گزارشات را بر اساس تاریخچه داده ایجاد کنیم. لذا نیاز به ساز و کاری که در نگه داری تاریخچه داده به ما کمک کند ضروری به نظر می رسد. این امر با SCD ( Slowly Changing Dimension ) قابل دست یابی است.

ادامه مطلب


گروه بندی در Power BI با استفاده از DAX

گروه بندی در Power BI با استفاده از DAX

گروه بندی عملی است که به واسطه آن داده ها را در گروه های مختلف دسته بندی می کنیم. به طور مثال رنگ ها را به گروه تیره و روشن و یا سن افراد را به دسته های جوان، میانسال و پیر گروه بندی می کنیم تا بینش بهتری از داده های خود داشته باشیم. در این مطلب با گروه بندی در DAX آشنا خواهیم شد. ادامه مطلب


گروه بندی در Power BI با Grouping Feature

گروه بندی در Power BI با Grouping Feature

گروه بندی یکی از اعمالیست که در ایجاد گزارش های با معنی بسیار با اهمیت است. گاهی اوقات نیاز است تا برخی از ویژگی ها مانند سن را گروه بندی کنیم تا به نتایج مورد انتظار دست پیدا کنیم. در این مطلب قصد داریم نحوه گروه بندی در Power BI بدون استفاده از DAX و با استفاده از Grouping Feature را آموزش دهیم.

در مطلب قبل نحوه گروه بندی با استفاده از Power Query را با هم بررسی کردیم. شما می توانید انواع روش های گروه بندی را یاد گرفته و به اقتضای نیاز خود با یکی از روش ها مشکلات خود را حل نمایید.

ادامه مطلب


گروه بندی در Power Query

گروه بندی در Power Query

گروه بندی یکی از اعمالیست که در ایجاد گزارش های با معنی اهمیت بسیاری دارد. گاهی اوقات نیاز است تا برخی از ویژگی ها مانند سن را گروه بندی کنیم تا به نتایج مورد انتظار دست پیدا کنیم. یکی از روش های گروه بندی استفاده از ستون شرطی (Conditional Column) در Power Query می باشد. ادامه مطلب


Data Profiling در Power BI

Data Profiling در Power BI

یکی از قابلیت های بسیار مهم Power BI که ممکن است کاربران به آن توجه نکنند قابلیت Data Profiling است. در واقع با این ویژگی می توانید تصویری از داده های خود را قبل از شروع کار با آن ها مشاهده کنید. در واقع Power BI با این ویژگی، کار کاربران خود را بسیار راحت کرده و نیاز کاربران را به انجام یکی از مهمترین مراحل کار با داده بدون نیاز به داشتن دانش خاصی مرتفع ساخته است. ادامه مطلب