ایجاد تعداد صفر دلخواه در مقابل عدد با روش میانبر

ایجاد تعداد صفر دلخواه در مقابل عدد با روش میانبر

به جهت افزایش سرعت ورود اعداد با تعداد صفر زیاد در اکسل، میتوان از راه میانبر زیر استفاده کرد و تنها با درج دو ستاره قبل از تعداد صفرها و تبدیل فرمت سل یا سلهای مورد نظر به Number یا General به عدد دلخواه دست یافت. ادامه مطلب


حذف سلول های خالی از یک محدوده در اکسل

حذف سلول های خالی از یک محدوده در اکسل

در اکسل همواره به دلایلی با تعدادی سلول های خالی مواجه میشویم و تمایل داریم که این سلهای خالی را به یکباره حذف نماییم.

در تصویر زیر راه حل این کار را مشاهده میکنید: ادامه مطلب