ایجاد تعداد صفر دلخواه در مقابل عدد با روش میانبر

ایجاد تعداد صفر دلخواه در مقابل عدد با روش میانبر

به جهت افزایش سرعت ورود اعداد با تعداد صفر زیاد در اکسل، میتوان از راه میانبر زیر استفاده کرد و تنها با درج دو ستاره قبل از تعداد صفرها و تبدیل فرمت سل یا سلهای مورد نظر به Number یا General به عدد دلخواه دست یافت. ادامه مطلب