اگر مطلب مورد نظر خود را پیدا نکردید می توانید ایده خود را برای ما از طریق بخش تماس ارسال کنید و یا برای اطمینان از بالای سایت سمت چپ آن را جستجو کنید.

Compare Columns FImage min 300x150 - مقایسه ستون‎ها در اکسل
اکسل پیشرفته
پوریا بغدادی

مقایسه ستون‎ها در اکسل

مقایسه دو ستون که معمولاً حاوی اعداد هستند در اکسل پرکاربردترین کاری است که کاربران به آن نیاز دارند.

Outlier Detection FImage min 300x150 - تشخیص داده‎های پرت در اکسل
اکسل پیشرفته
پوریا بغدادی

تشخیص داده‎های پرت در اکسل

یکی از مراحل پروژه های داده کاوی و علم داده پیش پردازش داده ها می باشد. تشخیص داده های پرت مهمترین بخش از پیش پردازش داده هاست.

formatcell by situation fimage min 300x150 - فرمت بندی اعداد بصورت شرطی در اکسل
اکسل پیشرفته
پوریا بغدادی

فرمت بندی اعداد بصورت شرطی در اکسل

زمانی که لازم است تا برخی اعداد بصورت سه رقم سه رقم جدا شوند و برخی نه، یا ارقام آخر برخی اعداد به صفر تبدیل شوند و برخی نه

MultiColoredLine Excel FImage1 min 300x150 - نمودار Line چند رنگ بصورت شرطی در اکسل
اکسل پیشرفته
پوریا بغدادی

نمودار Line چند رنگ بصورت شرطی در اکسل

رسم نمودار خطی برای نمایش روند استفاده می شود. اما گاهی روی روند مورد نظر نیاز است تا حدگذاری شود و با رنگ بندی تغییرات بصورت مجزا نمایش داده شود.