اگر مطلب مورد نظر خود را پیدا نکردید می توانید ایده خود را برای ما از طریق بخش تماس ارسال کنید و یا برای اطمینان از بالای سایت سمت چپ آن را جستجو کنید.

salary tax excel 300x150 - محاسبه مالیات حقوق در اکسل
اکسل پیشرفته
پوریا بغدادی

محاسبه مالیات حقوق در اکسل

محاسبه مالیات حقوق با توجه به اینکه مالیات بصورت پله ای از حقوق ناخالص پرسنل کسر می شود از جمله کارهای نسبتا پیچیده و حرفه ای در اکسل می باشد.

dashboard fi 300x150 - طراحی داشبورد با اکسل
اکسل پیشرفته
پوریا بغدادی

طراحی داشبورد با اکسل

طراحی داشبورد با اکسل کمک می کند تا گزارش های تکراری و پیچیده را یکبار طراحی کرده و مجددا استفاده کنیم.

mid fi 300x150 - آموزش توابع متنی، شرکت ایکاپ
اکسل پیشرفته
مستانه امینی

آموزش توابع متنی، شرکت ایکاپ

در فیلم آموزشی ذیل با تعدادی از توابع متنی ساده اما کاربردی در تفکیک تاریخ و اتصال سل ها آشنا خواهید شد.