اگر مطلب مورد نظر خود را پیدا نکردید می توانید ایده خود را برای ما از طریق بخش تماس ارسال کنید و یا برای اطمینان از بالای سایت سمت چپ آن را جستجو کنید.

Excel FImage1 min 300x150 - معکوس کردن سطر و ستون در اکسل
اکسل پیشرفته
مستانه امینی

معکوس کردن سطر و ستون در اکسل

اگر جدول یا محدوده ای در اکسل از قبل وجود دارد که به دلایلی نیاز به معکوس کردن آن محدوده در راستای افقی یا عمودی دارید روش زیر را دنبال کنید.

Excel FImage1 min 300x150 - مفهوم مطلق و نسبی در اکسل
اکسل پیشرفته
پوریا بغدادی

مفهوم مطلق و نسبی در اکسل

از علامت $ در اکسل برای ثابت نگه داشتن آدرس سلولها در بسط دادن فرمول استفاده می شود.

Excel FImage1 min 300x150 - دیدن دو Sheet همزمان در اکسل
اکسل پیشرفته
پوریا بغدادی

دیدن دو Sheet همزمان در اکسل

ممکن است نیاز داشته باشید دو Sheet از یک Workbook (یک فایل) خود را در کنار هم ببینید، برای این کار می توان فایل اکسل موجود را دوباره باز کرد و دو فایل اکسل (که در واقع یکی هستند) را

Excel FImage1 min 300x150 - اصلاح کدها با افزودن تعداد صفر دلخواه به ابتدای آنها
اکسل پیشرفته
مستانه امینی

اصلاح کدها با افزودن تعداد صفر دلخواه به ابتدای آنها

اصلاح کدها با افزودن تعداد صفر دلخواه به ابتدای آنها از جمله مباحثی است که در محیطهای کاری به دفعات با آن مواجه میشویم.این موضوع غالبا پیش میاید که کدهای ارسالی از یک واحد یا مجموعه دیگر از فرمت استاندارد و تعداد کاراکتر لازم برخوردار نیست کدهایی مانند کد پرسنلی، کد ملی، کد کالا و …