scd fimage min - Slowly Changing Dimension چیست؟
هوش تجاری
حسین وثوقی

Slowly Changing Dimension چیست؟

Dimension ها به آهستگی در طول زمان تغییر می کنند. خیلی اوقات نیاز داریم تا گزارشات را بر اساس تاریخچه داده ایجاد کنیم. این امر با Slowly Changing Dimension قابل دست یابی است.

data modeling min - مدل سازی داده: آماده سازی داده در Power BI
Power BI
حسین وثوقی

مدل سازی داده: آماده سازی داده در Power BI

آماده سازی داده، یکی از مهمترین گام های ابتدایی ایجاد داشبورد در Power BI است. در واقع می توان گفت آماده سازی داده سنگ بنای ایجاد یک سیستم هوش تجاری است.

ETL FImage1 min - ETL چیست؟
Power Query
حسین وثوقی

ETL چیست؟

ETL فرآیند جمع آوری داده از منابع داده ای مختلف، پاکسازی و تبدیل آن به فرمت مورد نیاز و سازماندهی آن ها در کنار یکدیگر و بارگذاری در یک انبار داده واحد است.

SelfService BI FImage1 min - Self-Service BI چیست؟
هوش تجاری
حسین وثوقی

Self-Service BI چیست؟

هوش تجاری Self-Service یک رویکرد تحلیل و آنالیز داده های سازمان است که کاربران کسب و کار را قادر می سازد که به داده ها دسترسی پیدا کنند و با آن کار کنند حتی اگر پیش زمینه ای در زمینه علوم آمار، هوش تجاری و داده کاوی نداشته باشند.

datamodel fimage2 min - چیستی و مزایای مدلسازی داده‌ها در اکسل
هوش تجاری
مبینا چزانی

چیستی و مزایای مدلسازی داده‌ها در اکسل

اکسل قادر است داده‌های منابع زیادی را تحلیل کند. در این آموزش شما یاد خواهید گرفت که چگونه یک Pivot table را با استفاده از ۲ جدول و با استفاده از ویژگی‌های Data Model، در اکسل بسازید.