اگر مطلب مورد نظر خود را پیدا نکردید می توانید ایده خود را برای ما از طریق بخش تماس ارسال کنید و یا برای اطمینان از بالای سایت سمت چپ آن را جستجو کنید.

dataprofiling min 300x150 - Data Profiling در Power BI
Power BI
حسین وثوقی

Data Profiling در Power BI

یکی از قابلیت های بسیار مهم Power BI که کاربران زیاد به آن توجه نمی کنند قابلیت Data Profiling است. در واقع با این ویژگی می توانید تصویری از داده های خود را قبل از شروع کار با آن ها مشاهده کنید.

start schema fimage min 300x150 - مدل سازی داده؛ به سوی مدل ستاره ای
Power BI
حسین وثوقی

مدل سازی داده؛ به سوی مدل ستاره ای

آیا داشتن تعداد زیادی جدول Dimension مناسب است؟ آیا ادغام کردن چندین جدول و ساخت یک Flat Dimension رویکرد مناسبی است؟ آیا می توان هر نوع داده ای را به مدل ستاره یا تبدیل کرد؟

data modeling min 300x150 - مدل سازی داده: آماده سازی داده در Power BI
Power BI
حسین وثوقی

مدل سازی داده: آماده سازی داده در Power BI

آماده سازی داده، یکی از مهمترین گام های ابتدایی ایجاد داشبورد در Power BI است. در واقع می توان گفت آماده سازی داده سنگ بنای ایجاد یک سیستم هوش تجاری است.

fuzzy merge fimage min 300x150 - Fuzzy Matching در Power BI
Power BI
حسین وثوقی

Fuzzy Matching در Power BI

معرفی کامل تنظیمات Mrege یا ادغام جداول با یکدیگر و قابلیت های پیشرفته این بخش