درخواست دریافت مدرک

ضمن تشکر از شما برای حضور در دوره های آموزشی گروه تکنیک خواهشمندیم اگر تا کنون فرم نظر سنجی را پر نکرده اید فقط ۱ دقیقه وقت صرف کنید و برای بهبود دوره های بعدی آن را تکمیل نمایید:

بعد از پر کردن فرم نظر سنجی اطلاعات خود را برای صدور مدرک در فرم زیر پر کنید، نام و نام خانوادگی که اینجا وارد می کنید بر روی مدرک درج خواهد شد.

پوریا بغدادی

مباحث هوش تجاری را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتید خبره آموختم، تحت تاثیر تحول دیجیتال هستم و عاشق آموزش دادن. تمام وجودم را در کلاس صرف یاددادن می کنم. مشاوره و انجام پروژه را نیز در کنار آموزش بصورت جدی پی میگیرم.