درخواست دریافت مدرک

ضمن تشکر از شما برای حضور در دوره های آموزشی گروه تکنیک خواهشمندیم برای دریافت گواهی حضور در دوره (درصورتی که غیبت نداشته اید) این فرم را پر کنید اما اگر در طول دوره غیبت داشته اید با ما تماس بگیرید:

توجه داشته باشید نام و نام خانوادگی که اینجا وارد می کنید بر روی مدرک درج خواهد شد و باید به انگلیسی وارد شود (اگر گذرنامه دارید اطلاعات مطابق با موارد درج شده در آن باشد.):

پوریا بغدادی

مباحث هوش تجاری را در دانشگاه تهران زیر نظر اساتید خبره آموختم، تحت تاثیر تحول دیجیتال هستم و عاشق آموزش دادن. تمام وجودم را در کلاس صرف یاددادن می کنم. مشاوره و انجام پروژه را نیز در کنار آموزش بصورت جدی پی میگیرم.