بررسی خطاهای رایج در زبان DAX
DAX
حسین وثوقی

بررسی خطاهای رایج در زبان DAX

هنگام کار کردن با زبان DAX، مانند هر زبان دیگری با خطا های مختلفی روبرو خواهیم شد که اجرای محاسبات را متوقف می کنند. در این مطلب قصد داریم به بررسی خطاهای رایج در  در زبان DAX بپردازیم.

T 300x146 - تابع REMOVEFILTERS در Power BI
DAX
حسین وثوقی

تابع REMOVEFILTERS در Power BI

اخیرا ماکروسافت تابع جدیدی به نام REMOVEFILTERS را به مجموعه توابع DAX اضافه نموده است. در این مطلب به معرفی تابع REMOVEFILETRS در Power BI پرداخته شده است.

Text search 21 300x175 - جستجوی کلمات در متن در Power BI
DAX
حسین وثوقی

جستجوی کلمات در متن در Power BI

در Power BI گاهی اوقات نیازمندیم تا درون ستون های متنی را بر اساس لیستی از مقادیر جست و جو کنیم. در این ویدئو به بررسی جستجوی کلمات در متن در Power BI با استفاده از زبان DAX پرداخته شده است.

گروه بندی در Power BI با استفاده از DAX
DAX
حسین وثوقی

گروه بندی در Power BI با استفاده از DAX

گروه بندی عملی است که به واسطه آن داده ها را در گروه های مختلف دسته بندی می کنیم. در این مطلب به گروه بندی با استفاده از DAX خواهیم پرداخت.