Last Value FImage 300x150 - یافتن آخرین تکرار یک مقدار با فرمول و با ماکرو در اکسل
اکسل پیشرفته
پوریا بغدادی

یافتن آخرین تکرار یک مقدار با فرمول و با ماکرو در اکسل

در طی این سال ها که اکسل تدریس می کنم (از سال ۱۳۹۰) بارها و بارها در کلاس ها و گروه ها و شبکه های اجتماعی این سوال از من پرسیده شده که (بخصوص همان ابتدای درس VLookup) میتوان آخرین مقدار یافت شده را مشخص کرد؟ میتوان تکرارهای بعدی مقدار جستجو را مشخص کرد؟ یا سوالاتی شبیه به همین ها.