ایجاد نمودار KPI (واقعی و هدف) در اکسل

ایجاد نمودار KPI (واقعی و هدف) در اکسل

اگر کار شما گزارش دهی داده های واقعی و هدف است، ممکن است نمایش مقادیر واقعی (Actual) در مقابل مقادیر هدف (Actual or Plan) در یک نمودار اکسل را جهت ارائه مفید بدانید. ادامه مطلب