مشخص کردن سلول‌های خالی در اکسل

مشخص کردن سلول‌های خالی در اکسل

هنگامی که یک فایل داده را از یک همکار یا یک کاربر دریافت می‌کنم و یا از یک نرم افزار خروجی اکسل می گیرم، مجموعه ای از فعالیت های ابتدایی را  روی آن انجام می‌دهم. ادامه مطلب