داشبورد مدیریتی چیست؟

یکی از نیازهای امروز مدیران و کاربران، طراحی و استفاده از داشبورد های مدیریتی با کمک نرم افزار ها و ابزارهای End-User و غیر فنی مانند اکسل و یا Power Pivot می باشد. هر سازمان بزرگ یا کوچک در هر جایگاهی از کسب و کارش هزارن دلیل دارد تا با قدرت بخواهد موقعیت فعلی خود را حفظ کند و برای رسیدن به این مهم باید قبل از هر چیز داده های موجود در منابع داده های خود را پاک سازی و آماده سازی کند تا بتواند با مصور سازی داده ها نظارت خوبی بر روند فعالیت های خود داشته باشد. ادامه مطلب