چیستی و مزایای مدلسازی داده‌ها در اکسل

چیستی و مزایای مدلسازی داده‌ها در اکسل

چگونه از Data Model در اکسل استفاده کنیم؟

اکسل قادر است داده‌های منابع زیادی را تحلیل کند. در این آموزش یاد خواهید گرفت که چگونه یک Pivot table را با استفاده از ۲ جدول و با استفاده از ویژگی‌های Data Model، در اکسل بسازید. ادامه مطلب