Duplicate and Reference PowerQuery FImage1 300x150 - مقایسه Duplicate و Reference در Power Query
Power Query
حسین وثوقی

مقایسه Duplicate و Reference در Power Query

هنگامی که با جداول یا کوئری ها در Power Query کار می کنید از دو امکان Duplicate و Reference برخوردارید. فهم تفاوت میان این دو قابلیت ساده و پر اهمیت است و منجر به استفاده صحیح و به جا از این امکانات می شود.