SelfService BI FImage1 min 300x150 - Self-Service BI چیست؟
هوش تجاری
حسین وثوقی

Self-Service BI چیست؟

هوش تجاری Self-Service یک رویکرد تحلیل و آنالیز داده های سازمان است که کاربران کسب و کار را قادر می سازد که به داده ها دسترسی پیدا کنند و با آن کار کنند حتی اگر پیش زمینه ای در زمینه علوم آمار، هوش تجاری و داده کاوی نداشته باشند.